Innovatief

Onze klanten willen beter grip hebben op hun assetmanagement, het beheer van vastgoed, het monitoren van de aanleg en het beheer van water- en weginfrastructuur en het managen van grondstoffenstromen op grote depots.

Daarom vragen zij steeds vaker totaalbeelden van hun project of vastgoed in de huidige situatie zodat zij betere plannen voor onderhoud en beheer kunnen maken.

Daarnaast willen klanten vanuit deze bestaande situatie ontwerpen en plannen met een toekomstige 3D situatie gecombineerd hebben.

Die beelden kunnen ontstaan door het verzamelen en combineren van landmeetkundige data, foto’s en video’s.

3DGeoMapping past innovatieve technieken toe in het verwerven van data voor diverse toepassingen en beschikt daarvoor over moderne en innovatieve apparatuur en software, zoals:

  • GeoBoot
  • Drones

3DGeoMapping is daarom in staat van een situatie een 3D model aan te leveren dat zowel bovengrondse als onderwatergegevens bevat – een totaal 3D-model van een bepaalde situatie.

Creatief

3DGeoMapping werkt klantgericht en levert een totaalproduct. Samen met de klant wordt bepaald welke data noodzakelijk is en ingewonnen moet worden om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Wij winnen data in met een combinatie van data in 2D of 3D, foto en filmbeelden en geven daarmee een uniek totaalbeeld van de huidige situatie.

Waar nodig ontwikkelen wij speciale applicaties om de gewenste data in te winnen. De Geoboot is een voorbeeld van een in eigen beheer ontwikkeld vaartuig.

Productief

3DGeoMapping beschikt over de noodzakelijke vergunning voor het opnemen van data met behulp van drones en uiteraard gecertificeerde piloten.

Daardoor kan 3DGeoMapping snel en adequaat, met inachtneming van wettelijke procedure tijd, op vragen van klanten inspelen.

Daarnaast verwerkt 3DGeoMapping alle data in eigen beheer. Door datacontrole procedures leveren wij geometrische data binnen de gestelde eisen en normen.

3DMapping leent zich uitstekend voor het herhaald inmeten van een situatie waarna snel en adequaat berekeningen van hoeveelheden kunnen worden gemaakt.