Project omschrijving

Reconstructie Nieuweweg Tienhoven

Voor een aannemer die een bestaande asfaltweg moet overlagen, is een 3D-nulopname gemaakt van de weg en de dijk waarop de weg is aangelegd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt opnieuw een 3D opname gemaakt waarmee kan worden aangetoond dat het werk is uitgevoerd en er geen nadelige gevolgen voor de directe omgeving zijn vast te stellen.