Project omschrijving

Zonne-energiepark Utrecht

Voor de gemeente Utrecht is ten behoeve van de aanleg van een zonne-energiepark bij een bestaand sportpark een 3D nulopname gemaakt als basis voor de definitieve planuitwerking